תקנון אתר חניתה דוגס בע"מ

ניווט מהיר

 1. אתר זה הוא אתר מקוון למכירת מוצרים לחיות מחמד.

   

 2. תקנון זה בא להסדיר את מערכת היחסים המשפטית והמסחרית שבין חברת חניתה דוגס בע"מ
  (להלן: "חנות החיות ו/או החברה") לבין לקוחותיה (להלן: "הלקוח/ות" ו/או "הגולש/ים" ו/או "המשתמש/ים").

   

 3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך הינו מיועד לשני המינים ופונה אליהם.

   

 4. הגישה לאתר החברה והשימוש בו ובכלל המוצרים והשירותים אשר זמינים בו, הינם כפופים לתנאי האתר. בביצוע רישום, הלקוח ו/או המשתמש מצהיר כי הוא מסכים לכל התנאים, התקנות וההגבלות, וכי אין ולא תהיה לו ו/או לכל אדם אחר מטעמו, כל טענה שתופנה כנגד האתר ו/או נגד בעליו ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל עניין שקשור להוראות והתנאים.

   

 5. להנהלת האתר יש רשות לעדכן את תנאי התקנון לפי צרכיה ושיקוליה מעת לעת.

   

 6. להנהלת האתר שמורה הזכות לבטל את השירותים או לשנותם ללא כל הודעה מוקדמת.

   

 7. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש כלשהו בפרטי הלקוח, אלא לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

   

 8. עדכון האתר מתקיים תדיר על בסיס של מלאי קיים. במקרה בו מוצר שהוזמן אינו קיים במלאי – הלקוח יעודכן בהתאם ויוצעו לו חלופות אחרות.

   

 9. כל המחירים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. למחירים יתווספו דמי משלוח על פי התעריפים שמופיעים באתר תחת כותרת: משלוחים והחזרות.

   

 10. מוסכם כי בעצם הזנת הפרטים באתר על ידי הגולש בכל דרך שהיא, הגולש נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. בהתאם לכך, הנהלת האתר שומרת לה את הזכות להציג בפני הגולש או לשלוח לו עדכונים באמצעות חשבונו המוזן באתר או באמצעות כתובת הדוא"ל או קישור הפייסבוק שלו. עדכונים אלה כוללים בין השאר עדכוני מוצרים ומבצעים שונים.

   

 11. באתר חניתה דוגס רשאי לקנות כל אדם שמלאו לו 18 שנים. קטין יהא רשאי לבצע הזמנה באתר אך ורק בצירוף אישור אפוטרופוס.

   

 12. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או כל אדם מטעמם לא יישאו באחריות ו/או בכל נזק – ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד – אשר ייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה מרכישה או שימוש באמצעות האתר, שנעשו שלא בהתאם לתקנון זה – בכל עילת תביעה שהיא – לרבות במקרה של הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, אשר ייגרמו מכל סיבה באשר היא.

   

 13. החברה והנהלת האתר עושות כל מאמץ על מנת שהתמונות המוצגות באתר תשקפנה את המוצרים המוצעים בו בצורה המיטבית. עם זאת, בשל תחלופת המלאי הגדולה ובשל ההבדלים הקיימים באמצעי הצפייה השונים, ייתכנו שינויים מסוימים בגווני המוצר ו/או בגרפיקה שלו.

   

 14. באם תיפול טעות קולמוס בתיאור המוצר, הדבר לא יחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.

   

 15. הנהלת האתר לא תישא באחריות לעיכובים כלשהם באספקת המוצרים,  שאירעו כתוצאה מאירועים שלא נמצאים בשליטתה, כדוגמתן של תקלות שונות לרבות במערכת המחשוב או הטלפונים או בשירות הדואר האלקטרוני, תקלות אחרות, שביתות, חגים, מועדים שונים ואסונות טבע, שייפגעו בהשלמתו של תהליך הרכישה.

   

 16. הנהלת האתר ו/או החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחיריהם של המוצרים באתר וכן את תעריפי המשלוחים, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה – הוא המחיר התקף עבור ההזמנה שבוצעה.

תהליך הרכישה

 1. ניתן לשלם בעבור המוצרים המוצעים באתר באמצעות כרטיס אשראי בדרך שהינה מאובטחת ומאושרת ע"י חברות האשראי ו/או באמצעות חשבון paypal.

   

 2. כמו כן, ישנה אפשרות לשלם במזומן לשליח בזמן מסירתו של המוצר המוזמן ללקוח.

   

 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה בצורה יעילה ונטולת תקלות, הלקוח נדרש להקפיד למסור כל פרט שנדרש באתר באופן מדויק. ידוע ללקוח כי אם יימסרו בעת ביצוע ההזמנה פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי המוצרים אשר הוזמנו על ידו יגיעו ליעדם. במקרה בו המוצרים יחזרו לעסק בגין פרטים מוטעים – הלקוח יחויב בתשלום עבור דמי משלוח וטיפול. לפיכך, חשוב להקפיד על מילוי פרטים עדכניים ומדויקים.

   

 4. אישור הזמנה סופי יתבצע אך ורק לאחר קבלתה של ההזמנה ובדיקת זמינותו של המוצר במלאי. במקרה שבו מוצר שהוזמן ע"י הלקוח אזל במלאי למרות שהדבר לא צוין באתר – הלקוח יהא זכאי להחזר כספי מלא ולביטול העסקה, או למציאתה של חלופה שהינה שוות ערך למוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה בגין נזק כלשהו – בין אם נזק ישיר או נזק עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

   

 5. כרטיס האשראי אשר נמסר על ידי הלקוח ואשר סורב על ידי חברת כרטיסי האשראי – הוא שיהווה את הראיה לביטול עסקה מבחינת החברה. הלקוח עצמו יוכל לפנות ולתקן את פרטיו של הכרטיס לתשלום.

   

 6. כל המוצרים המופיעים באתר יסופקו באמצעות דואר ישראל או על ידי חברת משלוחים. לקוח המעוניין באיסוף עצמי, יידרש לתאם את הדבר מראש עם שירות הלקוחות של האתר.

   

 7. הנהלת האתר מתחייבת כי תשלח ללקוח את המוצרים תוך 48 שעות במסגרת ימי העסקים, זאת לאחר אישור ביצוע התשלום ובכפוף להיותו של המוצר זמין במלאי.
 8. ימי העסקים הם כל הימים בין א'-ה' ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים, מועדים וחול המועד.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת  והחלפת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1980. זיכוי יינתן ללקוח בתנאי שהמוצר יוחזר ממנו ללא שימוש ו/או נזק ו/או כל פגם שהוא. זאת כאשר הנהלת האתר הינה המחליטה הבלעדית באשר למצב המוצר שהוחזר. היה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה – הלקוח לא יזוכה בשום אופן או דרך. יובהר, כי יש אפשרות להחזיר את המוצר שלא נעשה בו שימוש תוך 14 ימים מיום קבלתו. אם הלקוח ירצה לקבל החזר כספי – ינוכו 5% מערך העסקה או 100 ₪ – הזול מבניהם.

   

 2. ביטול עסקה שיבוצע טרם שליחת המוצר ללקוח, ייעשה ללא חיוב נוסף, וכל הכספים ששילם הלקוח לרבות דמי משלוח יוחזרו לו. זיכוי כספי יינתן על פי האמור בחוק.

   

 3. במקרה בו ביטול העסקה נעשה לאחר שליחת המוצר ללקוח ולאחר קבלתו במשרדי החברה ו/או בחנות  החיות, כשהוא ארוז באריזתו המקורית, בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש – יינתן ללקוח זיכוי כספי, שאינו כולל את דמי המשלוח חזרה למשרדי החברה ו/או לחנות החיות.

   

 4. כל ההחלפות וההחזרות תבוצענה באמצעות שליח עד הבית או על ידי שליחתו של המוצר לחברה באמצעות דואר ישראל.

   

 5. אם הלקוח יהיה מעוניין להחזיר את המוצר אל החברה בכפוף לאמור לעיל באמצעות שליח עד הבית – הוא עצמו יחויב בעלות נוספת בסך  ₪30 בגין המשלוח.

   

 6. הזיכוי יבוצע אך ורק עבור כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה. במקרה בו ההזמנה בוצעה דרך חשבון Paypal  – ההחזר יתקבל לחשבון ה- Paypal  שבאמצעותו בוצעה הרכישה. במקרה בו נעשתה עסקת מזומן – תבוצע העברה בנקאית.

   

 7. לא ניתן לבצע זיכוי בכרטיסי דיירקט וכרטיסי דואר נטענים, לפיכך לקוחות שביצעו את הרכישה באמצעות כרטיסים אלה יהיו זכאים אך ורק לקבלת קרדיט באתר.

   

 8. הנהלת האתר ו/או החברה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למצב בו הוחזר המוצר – על אופן ההחזרה, על מועד הרכישה או על החלפת המוצר.

ביטול העסקה על ידי הנהלת אתר

 1. הנהלת האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביטול עסקה במקרים בהם יתקיימו התנאים הבאים:
 • נמצאה כל טעות, לרבות טעות אנוש בהגדרתו של המוצר, בפרטיו, במחירו או בכל פרט אחר בפרסום של המוצר.

   

 • הנהלת האתר זיהתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רוכש שלא עומד בתנאי האתר.

   

 • במקרה שהאתר לא יוכל לספק את המוצר בשל חוסר במלאי של החנות או של היבואן.

   

 • במקרה שבוצעה הזמנה ללא תשלום והלקוח לא משלם ו/או איננו בר השגה תוך 7 ימים מיום ביצועה של ההזמנה.

 אחריות החברה

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים וכן לא יישאו בכל נזק מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מרכישה באמצעות האתר או שימוש בו.

   

 2. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרם למוצר שנרכש מהחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מכל סיבה שהיא –  וזאת לאחר 14 ימים מיום קבלתו של המוצר הנרכש.

   

 3. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, אשר ייגרם למוצר כתוצאה משימוש בלתי סביר במוצר ו/או שימוש שהינו בניגוד להוראות היצרן ו/או החברה.

   

 4. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך מוצר הנרכש, וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 זכויות יוצרים

 1. חברת חניתה דוגס בע"מ הינה היוצרת הבלעדית של האתר וכן של כל התכנים המצויים בו, וכן הינה בעלת זכויות היוצרים הבלעדית  בשם חניתה דוגס.

   

 2. החברה השקיעה עמל רב, מאמצים ניכרים, מקוריות ויצירתיות ביצירת האתר, וזאת מתוך מטרה לשרת את כלל לקוחותיה באופן היעיל, הפשוט והנוח ביותר.

   

 3. אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ ולשווק מידע כלשהו מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות טקסטים, תמונות וסימני מסחר.

 

 סמכות השיפוט המקומית

 1. על תקנון זה ועל כל אשר נובע ממנו או כרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל ועל פיהם יפורש התקנון.

   

 2. כל סכסוך או שאלה משפטית שיעלו בקשר לאתר ו/או לחברה – יובאו להכרעה במסגרת הערכאה המשפטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.

 

מדיניות פרטיות

1. בית העסק מתחייב לא להעביר פרטי כרטיסי אשראי לצד ג'.

דילוג לתוכן